Contact Us

NO.59, Hengshan Rd., Yanchao Dist., Kaohsiung City 82445, Taiwan(R,O.C.)

TEL:+886-7-6158000 ext.1708

FAX:07-6158000 ext.1799

Email: iic@stu.edu.tw

website: www.iic.stu.edu.tw